null

Algemene voorwaarden

Welkom bij de gebruikersovereenkomst voor BeautyFeatures .ie


In ruil voor het verlenen van toegang tot BeautyFeatures .ie, vereisen wij dat u de gebruiksvoorwaarden zoals uiteengezet in deze kennisgeving accepteert. 

Deze gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijke overeenkomst tussen ons en beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website en de diensten die wij aanbieden, inclusief de verkoop van detailhandelsgoederen aan consumenten. U moet alle bepalingen en voorwaarden in deze overeenkomst en ons privacybeleid lezen, ermee akkoord gaan en deze accepteren.

Deze overeenkomst omvat de voorwaarden en bepalingen die hieronder uitdrukkelijk worden uiteengezet en die door middel van verwijzing zijn opgenomen. Wij raden u ten zeerste aan ook alle andere informatie op andere pagina's of websites waarnaar in deze verklaring wordt verwezen, te raadplegen en te lezen, aangezien deze verdere voorwaarden kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.

Beschrijvingen en productinformatie

Alle producten die op deze website worden weergegeven, zijn alleen verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. Alle foto's, beschrijvingen, specificaties en advertenties op deze website en alle beschrijvingen, foto's of illustraties zijn uitgegeven of gepubliceerd met als enig doel een globaal idee te geven van de producten die daarin worden beschreven. Ze maken geen deel uit van het contract met u en er wordt in dit verband geen enkele garantie of garantie expliciet of impliciet in het contract met u opgenomen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, zijn vermeld in euro en zijn inclusief BTW van 23%, indien van toepassing. Alle vermelde verkoopprijzen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Producten kopen

De prijzen zijn exclusief verzendkosten en verpakking, die in rekening worden gebracht tegen de tarieven die zijn vermeld in het leveringsgedeelte op de productpagina's.

Als er sprake is van vertraging of waarschijnlijkheid van vertraging in de levering van producten, zullen wij u zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Als de producten niet binnen 30 dagen na uw bestelling kunnen worden geleverd, stellen wij u van deze vertraging op de hoogte en kunt u uw bestelling annuleren of een verdere levertijd met ons overeenkomen. 

Wij behouden ons te allen tijde en naar eigen goeddunken het recht voor om bestellingen te weigeren. Op aanbiedingen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Als we een aanbieding per e-mail versturen, kan deze niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding of kortingscode. U kunt een bestelling bij ons op elk moment vóór verzending annuleren. Als uw bestelling al is verzonden, volgt u de retourprocedure en krijgt u het volledige bedrag terug, exclusief verzendkosten.

Wij nemen fraude zeer serieus; alle vermoedelijke frauduleuze transacties zullen via het rechtssysteem worden vervolgd en vervolgd. We melden fraude onmiddellijk aan de politie van Gardaí en het Verenigd Koninkrijk, waarna het afleveradres, de namen, telefoonnummers en IP-adressen worden gebruikt om de transactie op te sporen en te vervolgen. 

Aansprakelijkheidsclausule:

Let op: in het onwaarschijnlijke geval dat er een artikel(en) ontbreekt in uw bestelling, heeft u 48 uur de tijd om een ​​claim in te dienen bij help@beautyfeatures.ie of via WhatsApp.

Levering

In het onwaarschijnlijke geval dat er een probleem wordt opgemerkt bij/bij de levering, verzoeken wij u dit te melden Neem contact met ons op, waarbij de vervoerder onderzoek zal doen. Houd er rekening mee dat dit tot 7 dagen kan duren, maar we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Aanvaardbaar gebruik

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle communicatie die via of naar deze website wordt verzonden en gaat ermee akkoord dat u deze website uitsluitend voor privé-, correcte en wettige doeleinden gebruikt. U zult geen enkele handeling of nalatigheid verrichten of enige handeling of nalatigheid bewerkstelligen die het gebruik van deze website of de software ervan zou beschadigen, vertragen, onderbreken of aantasten. Ervoor zorgen dat illegaal, aanstootgevend of lasterlijk materiaal op deze website wordt geplaatst of daarmee in verband wordt gebracht. In strijd zijn met enig auteursrecht, handelsmerk, privacy, vertrouwen of enig ander recht van derden, of enig ongemak veroorzaken voor BeautyFeautres.ie, haar werknemers, ondergeschikten, agenten, software en andere leveranciers of enige andere derde partij (inclusief, zonder beperking, het creëren of verkrijgen van softwarevirussen, kettingbrieven, ongevraagde communicatie en 'spam').

In het geval dat u een van deze voorwaarden schendt, zult u BeautyFeatures , haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, geassocieerde bedrijven, werknemers, bedienden, agenten, professionele adviseurs, leveranciers en gelieerde ondernemingen van tijd tot tijd vrijwaren en schadeloos houden voor alle schade, verliezen , claims, kosten, lasten, beloningen, bevelen, vonnissen en andere aansprakelijkheden die zijn geleden of bedreigd als gevolg van een schending van deze voorwaarden.

Vergoeding

U stemt ermee in ons en onze gelieerde ondernemingen en agenten en onze en hun respectievelijke functionarissen, directeuren en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief juridische kosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze overeenkomst of uw overtreding van enige wet of rechten van een derde partij.

Handelsmerken en auteursrecht

Onze handelsmerken omvatten (onder andere) de naam en het logo van BeautyFeatures . Deze handelsmerken kunnen in meer dan één land in gebruik zijn en/of geregistreerd zijn en uw gebruik en toegang tot onze website geeft u geen enkel recht om onze handelsmerken te gebruiken.  Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Alle inhoud op deze website (inclusief, zonder beperking, de handelsmerken van BeautyFeatures , logo's, afbeeldingen, tekst, foto's, ontwerpen, logo's, iconen, afbeeldingen, gegevens en software) is eigendom van BeautyFeatures , haar dochterondernemingen en licentiegevers en wordt als zodanig beschermd door internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomswetten.
Alle auteursrechten of andere intellectuele eigendommen op deze webpagina's zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ons. Het is absoluut verboden voor u om de gehele of een deel van de inhoud van deze website te reproduceren, behalve in overeenstemming met deze overeenkomst.

Wij verlenen u de volgende beperkte licentie om de inhoud van deze website te kopiëren

U mag pagina's van deze website downloaden of afdrukken, maar alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik en u mag er geen wijzigingen in aanbrengen. U mag pagina's van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik opnieuw kopiëren, extraheren of doorsturen naar een derde partij, op voorwaarde dat u: Geen wijzigingen aanbrengt in het uittreksel of de pagina's voordat u deze opnieuw kopieert, extraheert of doorstuurt. Erken dat het uittreksel van deze website komt. Vermeld het URL-adres van deze website op het uittreksel. Informeer de derde partij dat het gebruik en verder kopiëren van het uittreksel door hen onderworpen is aan de voorwaarden van deze licentie. De volgende handelingen zijn verboden onder de beperkte licentie die aan u is verleend: U mag geen enkel deel van deze website in enig ander werk of andere publicatie opnemen, inclusief opname in een elektronisch werk, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag deze website niet framen binnen een website die door u wordt beheerd.

Beëindiging en opschorting

Wij kunnen onmiddellijk een waarschuwing geven, uw registratie opschorten of beëindigen en u de toegang tot de gehele of een deel van de website ontzeggen of weigeren u onze diensten te verlenen zonder voorafgaande kennisgeving als:

U schendt enig onderdeel van deze overeenkomst.
We kunnen om welke reden dan ook de informatie die u ons verstrekt niet verifiëren of authenticeren.
Wij zijn van mening dat uw acties juridische aansprakelijkheid voor ons, u of een andere gebruiker kunnen veroorzaken.

Mededelingen

Elke kennisgeving die wij u moeten geven met betrekking tot de diensten, kan per e-mail of post worden verzonden naar het adres dat u bij registratie hebt opgegeven (of zoals van tijd tot tijd gewijzigd). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, moeten kennisgevingen aan ons per aangetekende post worden verzonden naar: 

BeautyFeatures , Unit 4 Ballywaltrim Business Park, Boghall Road Bray, Co Wicklow, Ierland.

Kennisgevingen verzonden per e-mail worden geacht te zijn ontvangen 24 uur nadat een e-mail is verzonden, tenzij wij een foutmelding ontvangen dat het e-mailadres ongeldig is ontvangen.

Algemeen

Deze Overeenkomst beschrijft de volledige afspraak en overeenkomst tussen ons.
Wij kunnen deze overeenkomst op elk moment wijzigen door een gewijzigde overeenkomst op onze website te plaatsen. Elke gewijzigde overeenkomst is van toepassing op nieuwe gebruikersregistraties vanaf de datum waarop deze is geplaatst en bestaande gebruikers zijn gebonden aan de gewijzigde overeenkomst na het verstrijken van 14 dagen na de datum van plaatsing.

Niets in deze overeenkomst zal een agentschaps-, partnerschaps-, joint venture- of werknemer-werkgeverrelatie tussen u en ons creëren of zo geïnterpreteerd worden. Koppen dienen alleen ter referentie en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven op geen enkele wijze de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie.

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 
U kunt deze overeenkomst niet overdragen, maar wij kunnen deze naar eigen goeddunken overdragen. 
Ons nalaten om op te treden met betrekking tot een schending door u of anderen zal niet worden beschouwd als een afstand doen van ons recht om op te treden met betrekking tot daaropvolgende of soortgelijke schendingen. 

Elke persoon die geen partij is bij deze overeenkomst heeft op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 geen recht om enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen. Dit heeft geen invloed op enig recht of rechtsmiddel dat algemeen beschikbaar is voor een dergelijke derde partij, in rechte of anderszins.

Couponcodes en andere promoties

Per bestelling kunt u slechts één couponcode gebruiken.

Coupons zijn niet voor wederverkoop en zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Couponcodes kunnen niet gelijktijdig met spaarpunten worden gebruikt. Bij het inwisselen van spaarpunten kunnen couponcodes niet worden toegepast op bestellingen. 

Als een kortingsbon wordt ingewisseld bij een bestelling van meerdere artikelen, wordt de waarde van de kortingsbon gelijkelijk verdeeld over die artikelen. Als een van deze artikelen wordt geannuleerd, afgewezen of geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald, kan de kortingsbon niet worden overgedragen naar de overige artikelen in de bestelling.

Coupons/kortingscodes zijn alleen van toepassing op bestellingen naar adressen in Ierland en zijn niet beschikbaar op internationale bestellingen. 

Als u ten onrechte voor de ophaaloptie kiest, moet u er rekening mee houden dat ons team de verzendkosten moet opvragen voordat de bestelling wordt verzonden.

Let op: ons loyaliteitsprogramma wordt onderbroken voor de duur van Black Friday- en Cyber ​​Monday-campagnes en wordt daarna hervat.

Let op: Loyaliteitspunten vervallen een jaar nadat ze zijn verdiend.

Geschenk bij aankoop

Houd er rekening mee dat Cadeaus bij aankopen niet zijn inbegrepen bij bestellingen die tijdens de Black Friday- en Cyber ​​Monday-periode worden geplaatst, en daarna worden hervat.

One4All & Me2You

Wij accepteren One4All- en Me2You-kaarten, maar vanwege nieuwe regelgeving kunt u alleen € 50,86 tegelijk online uitgeven. Als uw bestelling meer dan € 50,86 bedraagt, zullen wij deze telefonisch moeten verwerken. Voor verdere hulp kunt u ons bellen op 01-2042749

Mobiele berichten

Ophaalbevestiging: Wanneer uw ophaling klaar is, bevestigen wij dit per sms en geven u duidelijke instructies om bij ons op locatie te komen en de ophaling te doen.

Af en toe kunnen we u een sms-bericht sturen met nieuws, promoties en aanbiedingen op het nummer dat u opgeeft bij het bestellen. Wij bieden een gratis opt-out-service aan als u niet langer correspondentie via uw mobiel wenst te ontvangen. (Er zijn geen sms-kosten van toepassing.)