null

algemene voorwaarden

 Welkom bij de gebruikersovereenkomst voor BeautyFeatures .ie


In ruil voor het verlenen van toegang tot BeautyFeatures .ie, vragen wij u de gebruiksvoorwaarden in deze kennisgeving te accepteren. 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen ons en beschrijven de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van onze website en de diensten die wij aanbieden, inclusief de verkoop van retailgoederen aan consumenten. U moet alle voorwaarden in deze overeenkomst en ons privacybeleid lezen, ermee akkoord gaan en deze accepteren.

Deze overeenkomst omvat de voorwaarden en bepalingen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld en die door middel van verwijzing zijn opgenomen. We raden u ten zeerste aan om ook andere informatie op andere pagina's of websites waarnaar in deze kennisgeving wordt verwezen, te raadplegen en te lezen, aangezien deze mogelijk aanvullende voorwaarden bevatten die op u van toepassing zijn.

Beschrijvingen en productinformatie

Alle producten die op deze website worden weergegeven, zijn alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt. Alle foto's, beschrijvende zaken, specificaties en advertenties op deze website en alle beschrijvingen, foto's of illustraties zijn uitgegeven of gepubliceerd met als enig doel een benaderend idee te geven van de producten die erin worden beschreven. Ze maken geen deel uit van het contract met u en er wordt in dit verband geen enkele garantie of waarborg uitdrukkelijk of impliciet in het contract met u vermeld. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, zijn vermeld in Euro en zijn inclusief BTW van 23% indien van toepassing. Alle vermelde verkoopprijzen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Producten kopen

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en verpakking, die in rekening worden gebracht tegen de tarieven vermeld in het leveringsgedeelte op de productpagina's.

Als er een vertraging is of de kans op vertraging in de levering van producten, zullen wij u zo snel mogelijk informeren. Als de producten niet binnen 30 dagen na uw bestelling kunnen worden geleverd, stellen wij u op de hoogte van deze vertraging en kunt u uw bestelling annuleren of een andere levertijd met ons overeenkomen. 

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren. Aanbiedingen zijn onderhevig aan Algemene Voorwaarden. Als we een aanbieding e-mailen, kan deze niet worden gebruikt in combinatie met een andere aanbieding of kortingscode. U kunt een bestelling bij ons op elk moment vóór verzending annuleren. Als je bestelling al is verzonden, volg dan de retourprocedure en we zullen je een volledige terugbetaling geven, exclusief verzendkosten.

Wij nemen fraude zeer serieus; elke vermoedelijke frauduleuze transactie zal worden vervolgd via het rechtssysteem en zal worden vervolgd. We melden fraude onmiddellijk aan de Gardaí en Britse politie, waarna het afleveradres, de namen, telefoonnummers en IP-adressen worden gebruikt om de transactie op te sporen en te vervolgen. 

Aansprakelijkheidsclausule:

Let op: In het onwaarschijnlijke geval dat er een item(s) ontbreekt in je bestelling, heb je 48 uur de tijd om een ​​claim in te dienen bij help@beautyfeatures.ie of via Whatsapp.

Levering

In het onwaarschijnlijke geval dat een probleem wordt opgemerkt bij/bij levering, alstublieft Neem contact met ons op, waarbij de vervoerder onderzoek zal doen. Houd er rekening mee dat dit tot 7 dagen kan duren, maar we zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het zo snel mogelijk wordt opgelost.

Aanvaardbaar gebruik

U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle communicatie die via of naar deze website wordt verzonden en gaat ermee akkoord dat u deze website alleen voor privé-, correcte en wettige doeleinden gebruikt. U zult geen enkele handeling of nalatigheid uitvoeren of een handeling of nalatigheid bewerkstelligen die het gebruik van deze website of de software ervan zou schaden, vertragen, onderbreken of hinderen. Zorg ervoor dat er illegaal, aanstootgevend, lasterlijk materiaal wordt geplaatst op of geassocieerd met deze website. In strijd zijn met enig auteursrecht, handelsmerk, privacy, vertrouwen of enig ander recht van derden, of enig ongemak veroorzaken voor BeautyFeautres.ie, haar werknemers, bedienden, agenten, software en andere leveranciers of enige andere derde partij (inclusief, zonder beperking, het creëren of verkrijgen van softwarevirussen, kettingbrieven, ongevraagde communicatie en 'spam').

In het geval dat u een van deze voorwaarden schendt, zult u BeautyFeatures , haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, werknemers, bedienden, agenten, professionele adviseurs, leveranciers en gelieerde ondernemingen van tijd tot tijd vrijwaren en vrijwaren van alle schade, verliezen , claims, kosten, lasten, beloningen, bevelen, vonnissen en andere aansprakelijkheden geleden of bedreigd als gevolg van een schending van deze voorwaarden.

Vergoeding

U stemt ermee in ons en onze gelieerde ondernemingen en agenten en onze en hun respectieve functionarissen, directeuren en werknemers te vrijwaren en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief juridische kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze overeenkomst of uw overtreding van enige wet of rechten van een derde partij.

Handelsmerken en auteursrecht

Onze handelsmerken omvatten (onder andere) de naam en het logo van BeautyFeatures . Deze handelsmerken kunnen in meer dan één land in gebruik en/of geregistreerd zijn en uw gebruik van en toegang tot onze website geeft u geen enkel recht om onze handelsmerken te gebruiken.  Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Alle inhoud op deze website (inclusief, maar niet beperkt tot, de handelsmerken van BeautyFeatures , logo's, afbeeldingen, tekst, foto's, ontwerpen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, gegevens en software) is eigendom van BeautyFeatures , zijn gelieerde ondernemingen en licentiegevers en wordt als zodanig beschermd door internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.
Elk auteursrecht of ander intellectueel eigendom op deze webpagina's is eigendom van of in licentie gegeven aan ons. Het is absoluut verboden voor u om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, behalve in overeenstemming met deze overeenkomst.

Wij verlenen u de volgende beperkte licentie om de inhoud van deze website te kopiëren

U mag pagina's van deze website downloaden of afdrukken, maar alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik en u mag er geen wijzigingen in aanbrengen. U mag pagina's van deze website alleen voor persoonlijk gebruik opnieuw kopiëren, extraheren of doorsturen naar een derde partij, op voorwaarde dat u: geen wijzigingen aanbrengt in het fragment of de pagina's voordat u opnieuw kopieert, extraheert of doorstuurt. Erken dat het uittreksel van deze website is. Vermeld het URL-adres van deze website op het uittreksel. Stel de derde partij ervan op de hoogte dat het gebruik en het verder kopiëren van het uittreksel door hen onderworpen is aan de voorwaarden van deze licentie. De volgende handelingen zijn verboden onder de aan u verleende beperkte licentie: U mag geen enkel deel van deze website opnemen in enig ander werk of publicatie, inclusief opname in een elektronisch werk zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag deze website niet framen binnen een website die door u wordt beheerd.

Beëindiging en opschorting

We kunnen onmiddellijk een waarschuwing geven, uw registratie opschorten of beëindigen en u de toegang tot de gehele of een deel van de website ontzeggen of weigeren onze diensten aan u te leveren zonder voorafgaande kennisgeving als:

U schendt enig deel van deze overeenkomst.
We kunnen om welke reden dan ook de informatie die u ons verstrekt niet verifiëren of authenticeren.
Wij zijn van mening dat uw acties wettelijke aansprakelijkheid voor ons, u of een andere gebruiker kunnen veroorzaken.

Mededelingen

Elke kennisgeving die we u moeten geven met betrekking tot de services, kan per e-mail of post worden verzonden naar het adres dat u bij registratie hebt opgegeven (of zoals van tijd tot tijd gewijzigd). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dienen kennisgevingen aan ons aangetekend te worden verzonden naar: 

BeautyFeatures .ie, Unit 4 Ballywaltrim Business Park, Boghall Road Bray, Co Wicklow, Ierland.

Kennisgevingen die per e-mail worden verzonden, worden geacht te zijn ontvangen 24 uur nadat een e-mail is verzonden, tenzij we een foutmelding ontvangen dat het e-mailadres ongeldig is.

Algemeen

Deze overeenkomst bevat de volledige afspraak en overeenkomst tussen ons.
We kunnen deze overeenkomst op elk moment wijzigen door een gewijzigde overeenkomst op onze website te plaatsen. Elke gewijzigde overeenkomst is van toepassing op nieuwe gebruikersregistraties vanaf de datum waarop deze is geplaatst en bestaande gebruikers zullen gebonden zijn aan de gewijzigde overeenkomst na het verstrijken van 14 dagen na de datum van plaatsing.

Niets in deze overeenkomst zal een agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgeverrelatie tussen u en ons creëren of zo interpreteren. Koppen zijn alleen voor referentiedoeleinden en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven op geen enkele manier de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie.

Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling geschrapt en blijven de overige bepalingen volledig van kracht. 
U kunt deze overeenkomst niet toewijzen, maar wij kunnen deze naar eigen goeddunken toewijzen. 
Ons verzuim om te handelen met betrekking tot een inbreuk door u of anderen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot latere of soortgelijke inbreuken. 

Elke persoon die geen partij is bij deze overeenkomst heeft geen recht onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen. Dit heeft geen invloed op enig recht of rechtsmiddel dat algemeen beschikbaar is voor een dergelijke derde partij in de wet of anderszins.

Couponcodes en andere promoties

U kunt slechts één couponcode per bestelling gebruiken.

Coupons zijn niet voor wederverkoop en niet inwisselbaar voor geld.

Couponcodes kunnen niet gelijktijdig met spaarpunten worden gebruikt. Bij het inwisselen van beloningspunten kunnen couponcodes niet worden toegepast op bestellingen. 

Als een kortingsbon wordt ingewisseld bij een bestelling van meerdere artikelen, wordt de waarde van de kortingsbon gelijkelijk verdeeld over die artikelen. Als een van deze artikelen wordt geannuleerd, afgewezen of geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald, kunnen de couponbesparingen niet worden overgedragen naar de resterende artikelen in de bestelling.

Coupons/kortingscodes zijn alleen van toepassing op bestellingen naar adressen in Ierland en zijn niet beschikbaar voor internationale bestellingen. 

Als u ten onrechte de afhaaloptie kiest, houd er dan rekening mee dat ons team de verzendkosten moet ontvangen voordat de bestelling wordt verzonden.

Opmerking: ons loyaliteitsprogramma wordt onderbroken voor de duur van Black Friday- en Cyber ​​Monday-campagnes en wordt daarna hervat.

One4All & Me2You

We accepteren One4All & Me2You-kaarten, maar vanwege nieuwe regelgeving kunt u slechts € 50,86 tegelijk online uitgeven. Als uw bestelling meer dan € 50,86 is, moeten we deze telefonisch verwerken. U kunt ons bellen op 01-2042749 voor verdere assistentie

Mobiele berichten

Ophaalbevestiging: wanneer uw ophaling klaar is, bevestigen we u via sms en geven we duidelijke instructies om naar ons pand te komen en de ophaling te doen.

Af en toe kunnen we u een sms sturen met nieuws, promoties en aanbiedingen op het nummer dat u bij de bestelling opgeeft. We bieden een gratis opt-out-service als u geen mobiele correspondentie meer wilt ontvangen. (Er worden geen sms-kosten in rekening gebracht.)